cerattepe

Cerattepe’de “ÇED olumlu raporu iptal edilsin” talebine ret

Rize İdare Mahkemesi, Artvin’in Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe’de maden çıkarılması ile ilgili ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Artvin’in Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe’de maden çıkarılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada karar Cengiz Holding lehine sonuçlandı.

Rize İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki değerlendirmeleri esas alarak, “devlet ormanlarında gerekli iznin alınması ile madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu ve dava konusu madencilik projesi için gerekli izinlerin alındığı” iddia etti. Mahkeme, “projenin devlet ormanı olan alanda yapılmasında mevzuata aykırı bir durum olmadığı”nı belirtti.

Verilen kararda, yapılan itirazlara ilişkin olarak şu değerlendirmeler yapıldı:

“Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine göre milli park alanı ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin bulunduğu alanlarda dahi gerekli izinler alınmak kaydıyla madencilik faaliyetlerinin yapılması mümkün iken, fava konusu madencilik projesinin milli park alanında yapılmadığı, milli park alanına 660 metre uzaklıkta olduğu, turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezinin ise kapsamında değil, yanında yer aldığı hususları dikkate alındığında, dava konusu projenin yapıldığı alanın mevzuat açısından yasaklı alanlar içerisinde yer almadığı da sabittir.”

Cerattepe

20 yıldır madene karşı fiili ve hukuki mücadele yürüten Artvin halkı 21 Haziran 2015’ten beri tuttuğu nöbete güvenlik güçleri birçok kez saldırmıştı.

Dünyanın en zengin bitki örtülerinden birine sahip Cerattepe, Kafkasör Yaylası ve Genya Dağı’nda halk yıllardır yapılmak istenen altın, bakır, çinko, gümüş madenciliğine karşı mücadele ediyor.

Kafkasör Hatila Vadisi ve Çoruh Vadisi dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 25 karasal ekolojik bölgesinden biri.

Artvin’in tüm içme suları Cerrattepe’den geliyor. Yanı başında Hatina Milli Parkı, altında ise Kafkasör Turizm Koruma ve Geliştirme alanı var.

İzin istenilen 31,8 hektarlık alanın tamamı ormanlık alan. Proje sahasında kesilecek ağaç sayısı yaklaşık olarak 50.300 adet.

Bölgede ilk kez 1987’de sondajlar yapıldı. 90’lı yıllarda ilk galerinin açılması ile halk tepki gösterdi. 1995’te de Yeşil Artvin Derneği kuruldu.

2005’te maden ruhsatları iptal edildi. 2009’da Danıştay’ca onandı. 2012’de ise yeniden Cerattepe ve Genya’nın içinde olduğu alanlar Özaltın İnş. Tic.ve San. A.Ş.’ye verildi. Özaltın’ın Cengiz İnşaat adına bu ihaleyi aldığı ortaya çıkmıştı. Projeyi Cengiz Holding’in şirketi Et Bakır A.Ş. yürütüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında firma tarafından ikinci kez hazırlanan ÇED Raporu’nu onayladı. Ocak 2015’te Rize İdare Mahkemesi, bakır madeni projesinin ÇED olumlu kararını iptal etti. Bilirkişi raporunda “Maden ocağı faaliyete geçerse Artvin şehir merkezi yaşam alanı olmaktan çıkacaktır” demişti.

Ancak şirket iptal kararına rağmen bir kez daha ÇED olumlu kararı aldı. 750 kişinin imzasıyla bu rapora karşı da dava açıldı. 21 Ocak 2015’ten beri bölgede halk nöbet tutuyor. Bilirkişi heyeti 14 mart’ta keşif yapacak.

Cengiz Holding Akuuyu nükleer santrali, 3 havalimanı, Ilısu Barajı gibi birçok tartışmalı projenin ortaklarından.

//Above Post Banner if( empty( $get_meta["tie_hide_above"][0] ) ){ if( !empty( $get_meta["tie_banner_above"][0] ) ) echo '
' .htmlspecialchars_decode($get_meta["tie_banner_above"][0]) .'
'; else tie_banner('banner_above' , '
' , '
' ); } ?>

Bu habere de bakabilirisiniz

500-307

New statement from İMC TV

The aim of the State of Emergency, declared 5 days after the 15 July coup …